Konkurs plastyczny “Moja wymarzona biblioteka”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Moja wymarzona biblioteka – konkurs plastyczny na dziecięcą wizję wymarzonej biblioteki organizowanym przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.
1. Konkurs przebiega w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa: 6-9 lat
II kategoria wiekowa: 10-12 lat
III kategoria wiekowa: 13-15 lat.
2. Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
3. Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika) swojej wizji wymarzonej biblioteki w formie płaskiej o formacie od A4 do A3.
4. Każda praca zgłoszona do konkursu musi być wykonana własnoręcznie i samodzielnie.
5. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 20 maja wraz z kartami zgłoszeniowymi.
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
7. Nagrodzone prace plastyczne w formie zdjęcia będą publikowane na stronie internetowej Organizatora lub/i profilu Facebook lub/i na koncie YouTube, prowadzonych przez Organizatora – do 30.09.2024 r.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 8.06.2024 r.
9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl do dnia 8.06.2024 r.
10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni także o wynikach postępowania konkursowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
11. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci książek, bądź bonów upominkowych i pamiątkowe dyplomy.
12. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają uwagi pozytywne i oceny celujące z plastyki.

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu „Moja wymarzona biblioteka”

Skip to content