Technika 4

W środkach lokomocji


Sprawdzamy rozkład jazdy i przychodzimy przed wyznaczonym czasem.Na autobus oczekujemy na przystanku.


Czekamy aż wysiadający pasażerowie opuszcza pojazd.


Spokojnie wsiadamy, pamiętamy o bilecie.


Ustępujemy miejsca osobom starszym.


Zachowujemy się kulturalnie.Podczas jazdy trzymamy się uchwytów.Zbliżając się do końca podróży podchodzimy się w kierunku drzwi.Spokojnie opuszczamy pojazd. • Sprawdzamy rozkład jazdy i przychodzimy przed wyznaczonym czasem.
 • Na autobus oczekujemy na przystanku.
 • Czekamy aż wysiadający pasażerowie opuszcza pojazd.
 • Spokojnie wsiadamy, pamiętamy o bilecie.
 • Ustępujemy miejsca osobom starszym.
 • Zachowujemy się kulturalnie.
 • Podczas jazdy trzymamy się uchwytów.
 • Zbliżając się do końca podróży podchodzimy się w kierunku drzwi.
 • Spokojnie opuszczamy pojazd.

METRO

Metro to potoczne określenie szybkiej kolei miejskiej poruszającej się całkowicie lub częściowo podziemnym korytarzem. Nazwa wywodzi się od angielskiego określenia Metropolitan Railway.Drogi rowerowe i przejazdy dla rowerzystów


1. DROGA DLA ROWERÓW – jest to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.


2. Jeżeli równolegle do jezdni lub pobocza prowadzi droga rowerowa, to rowerzysta ma obowiązek z niej korzystać.


3. Rowerzyście nie wolno wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd, zwalniać na przejeździe lub zatrzymywać się bez powodu.


Przygotowanie roweru do jazdy

Obowiązkowe elementy wyposażenia roweru:

 • z przodu – białe lub żółte światło pozycyjne 
 • z tyłu – czerwone światło pozycyjne 
 • z tyłu czerwone świat­ło odblaskowe w kształcie innym niż trójkąt
 • sprawny dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy mający
  nieprzeraźliwy dźwięk;
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

PODSTAWOWE RADY DLA ROWERZYSTÓW • Bądź widoczny na rowerze, zwłaszcza po zmroku i przy złej pogodzie.
 • Zawsze wkładaj kask ochronny.
 • Nie wsiadaj na niesprawny rower.
 • Zawsze wkładaj kask ochronny.
 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
 • Pamiętaj o sytuacjach wymagających szczególnej ostrożności.
 • Nie rozmawiaj przez telefon komórkowy ani nie słuchaj muzyki.
 • Wyraźnie sygnalizuj wykonywane manewry.
 • Przestrzegaj zasady ruchu prawostronnego.
 • Nie jedź zbyt blisko za innymi pojazdami.
 • Omijaj przeszkody i wyprzedzaj inne pojazdy tylko wtedy, gdy jest bezpiecznie.
 • Nie przejeżdżaj przez przejście dla pieszych.
 • Ułatwiaj przejazd pojazdom uprzywilejowanym w ruchu.
 • Przestrzegaj bezpiecznej prędkości.
 • Nie jeździj bez trzymania kierownicy.
 • Nie zdejmuj nóg z pedałów.
 • Nie jedź, trzymając się innych pojazdów.
 • Nie woź pasażerów.
 • Nie woź toreb na kierownicy.

Znaki i sygnały drogowe

Znaki drogowe przekazują ważne treści – ostrzegają, informują, zakazują lub nakazują określone postępowanie. W zależności od tego, gdzie są umieszczane, rozróżniamy znaki:

pionowe – ustawiane po prawej stronie jezdni, a niekiedy po lewej stronie lub wieszane nad jezdnią
poziome – namalowane białą lub żółtą farbą na nawierzchni jezdni, często oznaczone dodatkowymi elementami odblaskowymi


Znaki ostrzegawcze (A)

Znaki zakazu (B)

Znaki nakazu (C)

Znaki informacyjne (D)

Znaki kierunku i miejscowości (E)

Znaki uzupełniające (F)

Znaki drogowe umieszczane przed przejazdami kolejowymi (G)


Sygnały świetlne są stosowane na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach pojazdów szynowych, przejazdach dla rowerzystów i w innych miejscach wymagających zachowania szczególnej ostrożności.Sygnały dawane przez osoby kierujące ruchemWypadek drogowy – jak się zachować?
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

Każdy wypadek to zagrożenie życia lub zdrowia człowieka

 1. Zabezpieczyć miejsce wypadku .
 2. Sprawdzić stan poszkodowanych .
 3. Wezwać pomoc 112 .
 4. Udzielić pomocy poszkodowanym .
 5. Zaczekać na przyjazd karetki .

Przekazując informację o wypadku, musisz podać następujące dane:

 1. Kto telefonuje.
 2. Gdzie zdarzył się wypadek.
 3. Co się stało – rodzaj wypadku.
 4. Ile osób jest poszkodowanych.
 5. Jaki jest stan poszkodowanych.

Przyczyny wypadków drogowych ( napisz 5 )
– ………
– ………
– ………
– ………
– ………PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ROWEROWEGO

1. Sprawdzenie stanu układów roweru
  – kierowniczego
  – hamulcowego
  – napędowego
  – oświetleniowego


w razie potrzeby wymiana lub naprawa części


2. Regulacja wysokości siodełka
3. Sprawdzenie stanu ogumienia
4. Sprawdzenie czystości
5. Smarowanie elementów ruchomychManewry w ruchu drogowym

1. Włączanie się do ruchu to rozpoczęcie jazdy po wcześniejszym postoju lub zatrzymaniu się. Jest to także wyjechanie na drogę z podwórka, pola, parkingu, pobocza, drogi osiedlowej czy ścieżki rowerowej. Kierujący jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom i odpowiednio zasygnalizować. 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/i66aee99f19d08096/version/1552854999/image.jpg

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/ibc51e6776c6f40d0/version/1552854999/image.jpg

2. Zmiana kierunku jazdy  – jest to skręcenie (w prawo, lewo), zawracanie i zmiana pasa ruchu.

Manewr ten należy zasygnalizować kierunkowskazem lub ręką wyciągniętą w kierunku w którym skręcamy 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/ifed0c1d5030609bd/version/1552855895/image.jpg
skręcanie w prawo
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/iffbe9fdb455c40c2/version/1552855895/image.jpg
skręcanie w lewo
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/i2ed1e2d933111436/version/1552855895/image.jpg
zawracanie

3. Wymijanie – jest to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w przeciwnym kierunku 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/i35d72dc9f1af0bbf/version/1552854288/image.jpg

4. Omijanie – jest to przejeżdżanie obok stojącego pojazdu lub innej przeszkody znajdującej się na drodze

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/i93e3dfc8de330788/version/1552854365/image.jpg

5. Wyprzedzanie – jest to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sd189ddb297327478/image/i1f75eac902d1aa69/version/1552854404/image.jpg


Kto ma pierwszeństwo przejazdu


 • na skrzyżowaniu zachowaj szczególną ostrożność.
 • ustąp pierwszeństwa nadjeżdżającym z Twojej prawej strony
 • jeśli nie czujesz się pewnie przed wjechaniem na skrzyżowanie, to zawsze możesz przeprowadzić rower, korzystając z przejścia dla pieszych

Ustalamy kolejność przejazdu na skrzyżowaniach (zadania z podręcznika)

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ
Skip to content