STOŁÓWKA SZKOLNA

UWAGA!

TERMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY  –  12 CZERWIEC 2022r.

 

AKTUALNOŚCI

KARTA ZGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIE (DOC)

KARTA ZGŁOSZENIA – OŚWIADCZENIE (PDF)

PRZYPOMINAMY – TERMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY  –  12 MAJ 2022r.


W związku z podwyżką cen artykułów żywnościowych informujemy, że od 01.02.2022r. wzrasta opłata za obiady w stołówce szkolnej. Koszt jednego obiadu będzie wynosił 5,00 zł.”
W załączeniu Zarządzenie Dyrektora ZSP w Krasnem.W celu sprawdzenia należności za obiady, należy wejść na stronę:

 link do strony   edziecko.dipolpolska.pl    i zalogować się:

login – pesel dziecka,
hasło – Imię dziecka pisane z dużej litery,

kliknąć na zakładkę  –  Rozliczenie

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne

03 9176 1048 2001 0008 5179 0003

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
Krasne 74, 36-007 Krasne

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

obiady za m-c / nazwisko i imię dziecka / klasa.

np. obiady październik Kowalski Jan III b


/ STOŁÓWKA – JADŁOSPIS/


Prosimy o zgłaszanie chęci żywienia dzieci w stołówce szkolnej do pani intendentki na adres: 

stolowka@krasne.edu.pl

Pani intendentka udziela wszelkich informacji pod numerem:
17 23 00 314.


Od października 2019r. został wdrożony program   edziecko   do rozliczania płatności za obiady.
Każdy rodzic dokonujący płatności za żywienie dziecka musi wejść na stronę:

 link do strony   edziecko.dipolpolska.pl    i zalogować się:

login – pesel dziecka,
hasło – imię dziecka pisane z dużej litery,
kliknąć na zakładkę  –  Rozliczenie

Wpłat za obiady należy dokonywać do 12-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne

03 9176 1048 2001 0008 5179 0003

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
Krasne 742
36-007 Krasne

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

obiady za m-c / nazwisko i imię dziecka / klasa.
np. obiady październik Kowalski Jan III b

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności, wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki !

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie za bieżący miesiąc ! 

Nieobecność  dziecka  na  obiedzie  będzie  uwzględniona  i  odliczona  tylko po  wcześniejszym   zgłoszeniu  telefonicznym (172300314 ,172300306 )  lub  osobistym  ( u  intendentki   )  najpóźniej  do  godz. 8.00  danego dnia nieobecności.

Rezygnację  dziecka  z  obiadów  w  trakcie  roku  szkolnego  należy zgłosić osobiście u intendentki  lub  telefonicznie.

…………………………………………………………………………………………………….

Skip to content