STOŁÓWKA SZKOLNA

AKTUALNOŚCI

WAŻNA INFORMACJA !

12 czerwca upływa termin płatności za obiady!


Prosimy o jak najszybsze dokonanie płatności, wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki !

W celu sprawdzenia należności za obiady, należy wejść na stronę:

edziecko.dipolpolska.pl    i zalogować się:

login – pesel dziecka,

hasło – imię dziecka pisane z dużej litery,

kliknąć na zakładkę  –  Rozliczenie

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne

03 9176 1048 2001 0008 5179 0003

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem

Krasne 742

36-007 Krasne

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

obiady za m-c / nazwisko i imię dziecka / klasa.

np. obiady październik Kowalski Jan III b

JADŁOSPIS ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO OSOBNEJ ZAKŁADKI
/ STOŁÓWKA – JADŁOSPIS/


Prosimy o zgłaszanie chęci żywienia dzieci w stołówce szkolnej do pani intendentki na adres: 

stolowka@krasne.edu.pl

Szkoła organizuje wydłużone przerwy obiadowe , w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa sanitarnego podczas żywienia. O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas.Na zgłoszenia czekamy do 03.09.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące żywienia znajdziecie Państwo w zakładce Stołówka szkolna na naszej stronie internetowej . Pani intendentka udziela wszelkich informacji pod numerem 17 23 00 314.Prosimy o dotrzymywanie terminów ! Dziękujemy !Karta-zgłoszenia-na-obiadyPobierz


Zasady funkcjonowania stołówki ZSP Krasne

Od października 2019r. został wdrożony program   edziecko   do rozliczania płatności za obiady.
Każdy rodzic dokonujący płatności za żywienie dziecka musi wejść na stronę:

 link do strony   edziecko.dipolpolska.pl    i zalogować się:

login – pesel dziecka,
hasło – imię dziecka pisane z dużej litery,
kliknąć na zakładkę  –  Rozliczenie

Wpłat za obiady należy dokonywać do 12-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne

03 9176 1048 2001 0008 5179 0003

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
Krasne 742
36-007 Krasne

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

obiady za m-c / nazwisko i imię dziecka / klasa.
np. obiady październik Kowalski Jan III b

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności, wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki !

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie za bieżący miesiąc ! 

Nieobecność  dziecka  na  obiedzie  będzie  uwzględniona  i  odliczona  tylko po  wcześniejszym   zgłoszeniu  telefonicznym (172300314 ,172300306 )  lub  osobistym  ( u  intendentki   )  najpóźniej  do  godz. 8.00  danego dnia nieobecności.

Rezygnację  dziecka  z  obiadów  w  trakcie  roku  szkolnego  należy zgłosić osobiście u intendentki  lub  telefonicznie.

…………………………………………………………………………………………………….

Skip to content