WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV – VIII  na podstawie programu nauczania autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości” wydawnictwa Rubikon.


Tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasach IV – VIII:

http://krasne.edu.pl/wp/wp-content/uploads/2020/09/Tematyka-zaj%C4%99%C4%87-WYCHOWANIA-DO-%C5%BBYCIA-W-RODZINIE.pdf


Prezentacja dla rodziców:

https://www.wdz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/prezentacja-szkola-podstawowa-rubikon-2021.pdf


Rodzice/prawni opiekunowie, w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach,  zgłaszają  ją Dyrektorowi Szkoły w formie  pisemnej deklaracji do 20.09.2022r.

Tylko pisemna deklaracja rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych zajęciach. Jeżeli rodzic nie dopełni tej formalności uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniane zajęcia.

Przedmiot nie podlega ocenie, uczestnictwo w zajęciach widnieje na świadectwie szkolnym.


 

Skip to content