DYREKCJA ZSP

Marek Frączek

Dyrektor ZSP w Krasnem


Magdalena Kluz -Międlar

Wicedyrektor ZSP  W Krasnem


Marcin Werner

Wicedyrektor ZSP  W Krasnem


Małgorzata Wilk

Wicedyrektor ZSP w Krasnem ds. przedszkola


Skip to content