INNOWACJE

W NASZEJ SZKOLE NIE MA NUDY!

ZAJĘCIA DODATKOWE, PROGRAMY AUTORSKIE I INNOWACJE


 Oprócz codziennej zwykłej nauki w naszej szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. To pomaga ubarwić rzeczywistość szkolną i nadaje jej nowy wymiar.


Poznajemy przeszłość, by lepiej, mądrzej żyć.
     Realizacja Programu autorskiego „Historia – moja pasja” oraz Innowacji pedagogicznej „Tu mieszkam i żyję – moje korzenie” odbywa się na lekcjach przedmiotu i zajęciach kółek historycznego i regionalno – historycznego.
     Uczestniczący w nich uczniowie mają możliwość w atrakcyjny sposób poszerzyć wiadomości zdobywane na lekcji; opracowują ciekawe projekty, występują jako Patrol historyczny, przygotowują wystawy i programy. Biorą też udział w lekcjach muzealnych, zajęciach prowadzonych przez historyków IPN i spotkaniach z świadkami historii. [Krystyna Ponulak]


Koło fizyczno-chemiczne dla uczniów klas VIII SP.
Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów klas VIII. Umożliwiają one wyrównanie szans uczniom mających problemy z opanowaniem materiału z lekcji. Uczniowie rozwiązują z pomocą nauczyciela przykładowe testy, przygotowują się do sprawdzianów. 
Zajęcia mają również na celu rozwijać zainteresowania i pasje uczniów, kształtować umiejętności wykonywania doświadczeń i eksperymentów oraz projektowania i montowania prostej aparatury laboratoryjnej.   Na zajęciach kółka  panuje dobra atmosfera, swoboda w samodzielnych twórczych poszukiwaniach. Realizowane są zagadnienia związane z materiałem programowym oraz zagadnienia nie objęte programem nauczania. W czasie nauki zdalnej, uczniowie mogą dodatkowo utrwalać zagadnienia omawiane na lekcji. Prezentowane są filmy i animacje. Pozwalają one lepiej zrozumieć zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne. Zachęceni, wykonują proste doświadczenia w domu. [Beata Gajos]Innowacja z informatyki: „Zaprogramuj cyfrową przyszłość”
Celem innowacji jest zainteresowanie dzieci nauką programowania, która w sposób efektywny rozwija myślenie logiczne, kreatywność, koncentrację, zdolność planowania i rozwiązywania problemów oraz umiejętności matematyczne.
Innowacja w sposób ciekawy i atrakcyjny dla uczniów wprowadza ich poprzez zabawę w świat programowania i robotyki. [Barbara Baran]Program “Klub”
Szkoła nasza od kilku lat, za sprawą UKS-T „Kopernikus”, pozyskuje środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uzyskane dotacje przeznaczane są na prowadzenie zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego w ramach Programu „Klub” a także zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla klas I -III.
Głównym celem programów jest upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, promowanie regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia liczby dzieci z nadwagą lub otyłością a także profilaktyka wad postawy. [Teresa Szetela / Zespół nauczycieli wychowania fizycznego]SZKOŁA NA WIDELCU

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas pierwszych biorą udział w programie „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”. Jego głównym celem jest wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Poprzez cykliczne zajęcia uczniowie nabywają wiedzę na temat tego, jak powinny się odżywiać, aby żyć w zdrowiu przez długie lata.
Dotychczasowe efekty pracy uczniów w szkole oraz w domu można obejrzeć na poniższych zdjęciach oraz materiałach filmowych. [koordynator projektu Magdalena Goryl oraz wychowawcy klas pierwszych: Anna Bojda, Anna Kowalska-Ryba, Renata Świerk]


https://gopro.com/v/EDyrEP4EeJ1GO

https://gopro.com/v/zPye0b15lzdG1SPÓJRZ INACZEJ
W klasie 4a realizowane są elementy programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Program ten stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.
Początkowo program miał formę warsztatów i odbywał się stacjonarnie, podczas godziny wychowawczej. Po przejściu na nauczanie zdalne realizowany jest poprzez spotkania z uczniami na Zoomie. [ Magdalena Goryl ]Z matematyką w świat – Nauka i zabawa.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych poprzez stosowanie atrakcyjnych, praktycznych i aktywizujących metod pracy. [Joanna Dziedzińska]ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI
Koło matematyczne skupia uczniów klas IV b wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Zajęcia odznaczają się swoistymi cechami. Panuje tu swoboda wypowiedzi i samodzielność. Poprzez pracę na zajęciach koła uczniowie rozwijają tendencję do stałego zwiększania posiadanego zasobu wiedzy matematycznej. Są wdrażani do systematyzacji poznanego materiału, kształtowania umiejętności organizowania pracy oraz pozytywnego stosunku do wykonywanych czynności, czyli dokładności i wytrwałości. [Dorota Jawor]


Ruch ponad wszystko

Program przeznaczony dla uczniów klas I-III w celu promocji różnorodnych aktywności fizycznych, oraz walki z wadami postawy. [Renata Świerk]Kółko biologiczne
Program kółka biologicznego jest przeznaczony dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia stacjonarne w głównej mierze są prowadzone w formie zajęć laboratoryjnych. Podczas spotkań rozszerzany jest materiał z biologii, prowadzone liczne obserwacje i doświadczenia. Zajęcia mają również charakter wyjazdowy. Wyjazdy odbywają się  między innymi w ramach współpracy z EKOSKOPEM, Uniwersytetem Rzeszowskim, czy Politechniką Rzeszowską. Uczniowie bardzo angażują się w zajęcia prowadzone w szkole oraz chętnie uczestniczą w proponowanych wyjazdach. [Jolanta Ciupak]Kółko geograficzne
Kółko geograficzne  skierowane jest do uczniów klas  V-VIII zainteresowanych geografią, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę.  Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z różnych źródeł wiedzy, zdobywają nowe doświadczenia,  rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz przygotowują się do konkursów geograficznych. Część zajęć jest traktowana jako zajęcia wyrównawcze. Umożliwiają one również wyrównanie szans uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału z lekcji.  [Jolanta Ciupak] „EDUKACJA DLA ZDROWIA”

Adresatami edukacji zdrowotnej są uczniowie klas: IIc, IIIb, Vb. Głównym celem realizacji innowacji jest nabywanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

W edukacji uczniów szczególny akcent jest położony nie tylko na teoretyczne zdobywanie wiedzy, ale głównie na zdobywanie umiejętności, nawyków, kształtowanie   potrzeby ich stosowania w życiu codziennym, a tym samym  świadomego  dbania o swoje zdrowie. W ramach innowacji uczniowie byli na wycieczce w Nosówce w zagrodzie Alpaka Team – Przygoda z Alpaką. Obcowanie z alpakami ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Alpakoterapia jest jedną z metod wspomagającą efektywność tradycyjnych form terapii, rehabilitacji i edukacji. [Marzena Zdeb, Agata Kozioł, Teresa Trela]                      GRAM W SZACHY
„Gram w szachy” to autorski program, który realizowany jest w naszej szkole. W tym roku szkolnym uczniowie klasy 1a na zajęciach rozwijających uczą się tej królewskiej gry. Poznają podstawowe zasady gry w szachy, uczą się strategii i taktyki szachowej. Mają okazję przekonać się, że szachy to nie tylko wspaniała zabawa, sposób na spędzenie wolnego czasu, ale również gra, która  rozwija umiejętność logicznego myślenia i koncentrację. Uczniowie uczą się również, co to jest zdrowa rywalizacja, szacunek do przeciwnika i współzawodnictwo. [A. Bojda]“Być jak Ignacy” – kółko przyrodnicze
Uczniowie klasy 4c biorą udział w V edycji Programu edukacyjnego” Być jak Ignacy”. W tym roku zapoznamy się z zagadnieniami: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny. Zajęcia są pełne ciekawych doświadczeń i interaktywnych zabaw. [Agata Kąkol]“Ruch ponad wszystko”
Program przeznaczony dla uczniów klas I-III w celu promocji różnorodnych aktywności fizycznych, oraz walki z wadami postawy. [Renata ŚwierkZajęcia ruchowo-taneczne.
Zajęcia te przeznaczone są dla osób które uwielbiają taniec i świetną zabawę ,a przy tym chcą aktywnie spędzać czas. Pobudzają wyobraźnie dzieci, uczą dyscypliny oraz świadomego panowania nad własnym ciałem. W szkole znajduje się nowa,  dobrze wyposażona  w przyrządy, sala do ćwiczeń gimnastycznych, co umożliwia realizację różnorodnych zajęć. [Malwina Dostych]


Budujemy i programujemy !
  Zajęcia zainicjował w naszej szkole nauczyciel techniki i informatyki, było to 6 lat temu, startowaliśmy z jednym zestawem Lego Mindstorms EV3. Obecnie dzięki sponsorom oraz projektom unijnym mamy do dyspozycji dodatkowe zestawy do nauki robotyki. Zajęcia z robotyki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i uczniowie chętnie w nich uczestniczą budując modele i tworząc do nich oprogramowanie. [KB]Skip to content