DOKUMENTY SZKOLNE

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem /obowiązuje od 20.04.2020/

 
Aneks do WSO  /obowiązuje od 25.03.2020/

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I–III

Informacja dot. grupowego ubezpieczenia szkolnego – SP informacja – 31.08.2021

WPISY ARCHIWALNE


REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRASNEM

Tematyka zajęć WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

PLAN WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY Rok szkolny 2020/2021

 
Regulamin pomocy materialnej – stypendia 2020/2021

Regulamin pomocy materialnej


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Wójta Gminy Krasne w sprawie określania terminów w postepowaniu rekrutacyjnym … 2020/2021


Ubezpieczenie 2020/2021

Jak zgłosić szkode

Druk zgłoszenia szkody

OWE_edu_plus_2020_od_01.06.2020

Informacja

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22

Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów

tel. kom. 883 727 922

e-mail: dawid.helwin@interrisk.plwww.interrisk.pl
STYPENDIA – rok szkolny  2019/2020
STYPENDIUM SZKOLNE
UCHWAŁA RADY GMINY KRASNE W SPRAWIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
WNIOSEK – Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KRASNE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Formularz_zgłoszenia_kandydata – klasa 1

ZAPIS KANDYDATA DO I KLASY – INNY OBWÓD

UBEZPIECZENIE SZKOLNE 2019/2020

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2019/2020

BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
Program pracy profilaktyczno-wychowawczej
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSP w Krasnem
 

ARCHIWUM 


Regulamin pomocy materialnej 2018_2019
RODO – Stypendium Gminy Krasne
PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE 2018-2019
WNIOSEK – Stypendium Gminy Krasne
Stypendium Gminy Krasne – druk przelew

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I–III w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach IV–VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem

Dokumenty  –   rekrutacja do klasy I i wniosek do świetlicy na rok szkolny 2019/2020
Formularz zgłoszenia kandydata – 2019
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019
Zarzadzenie _0050.5.2019.2019-01-28
 

UBEZPIECZENIE NNW 2018/2019
PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANNW_Szkolne_III_RODO
Aneks_1_Tabela_Uszczerbku
OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU
OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE OWU
Aneks_1_Tabela_Uszczerbku

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE

R O D O

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:


A R C H I W U M 


UBEZPIECZENIE NNW 2017/2018
OGÓLNE WARNKI U NNW UBEZPIECZENIA 2017
Ubezpieczenie NNW – kwoty
Zgłoszenie szkody NNW – PDF
Tabela uszczerbku NNW Compensa

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY GMINY KRASNE  ( rok szkolny 2017/2018)

Zarządzenie Wójta Gminy Krasne z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2018/2019.
REKRUTACJA – ZAŁĄCZNIK


A R C H I W U M

ROK SZKOLNY 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Dni wolne 2016/2017
Wychowawstwa 2016/2017
Szkolny Program Wychowawczy 2016/2017
Plan Pracy Profilaktycznej 2016/2017
Zasady korzystania z podręczników
Plan zajęć pozalekcyjnych 2016/2017
Regulamin pomocy materialnej dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych ZSP w Krasnem

REKRUTACJA 2017 – FORMMULARZE PDF

REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA –  DLA DZIECI Z GMINY KRASNE
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE KRASNEGO
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA –  DLA DZIECI SPOZA GMINY KRASNE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – DLA DZIECI SPOZA  KRASNEGO

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY GMINY KRASNE

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 WÓJTA GMINY KRASNE Z DNIA 27 LUTEGO  2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZARZĄDZENIA 0050.14.2017 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZARZĄDZENIA 0050.14.2017 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE 

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE
Stypendium Wójta Gminy Krasne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
dla uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum

UBEZPIECZENIE

Ogólne warunki ubezpieczenia NW
Tabela oceny uszczerbku 
Tabela środków specjalnych 
Zgłoszenie szkody
Skip to content