KALENDARZ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Lp.

Zadania, czynności

Termin

Forma realizacji

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022r.

 

31.08.2022r.

Klasy 4-8

 

Klasy pierwsze

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 23–31 grudnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć

 

3.

Ferie zimowe

16 stycznia 2023 r. – 29 stycznia 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11 kwietnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć

 

5.

Egzamin ósmoklasisty

-język polski

-matematyka

-język angielski

23-25 maja 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny

Część językowa

 

6.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

 

 

Spotkanie z uczniami

Rozdanie świadectw

 

7.

Wakacje

23 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć

 

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni ustawowo wolne od pracy:

-Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,

-Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,

-Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

-31.10.2022r.

-2 maja 2023 r.,

-9 czerwca 2023 r.

-23-25 maja –egzaminy

-21-22 czerwca 2023r.

 

 

 

Dni wolne od nauki

 

 

 Skip to content