KALENDARZ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,

 • Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,

 • Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – 6 stycznia 2024 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.

 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.,

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2-3 listopada 2023 r.,

 • 22 grudnia 2023 r.,

 • 29-30 kwietnia 2024 r.,

 • 2 maja 2024 r., 

 • 31 maja 2024 r.,

 • 20 czerwca 2024 r.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. 

Rozpoczęcie zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r. 

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).

2. 

Zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2023 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).

3. 

Ferie zimowe 

15 – 28 stycznia 2024:  

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,  zachodniopomorskie 

22 stycznia – 4 lutego 2024:  

podlaskie, warmińsko-mazurskie 

29 stycznia – 11 lutego 2024:  

lubelskie, łódzkie, podkarpackie,  

pomorskie, śląskie 

12 – 25 lutego 2024:  

kujawsko-pomorskie, lubuskie,  

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn.zm.).

4. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).

5. 

Egzamin ósmoklasisty 

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.  Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 

sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

 

6. 

Zakończenie zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych  w klasach (semestrach)  

programowo najwyższych  liceów ogólnokształcących,  techników, branżowych szkół II  stopnia oraz liceów  

ogólnokształcących dla  

dorosłych w których zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym  powszednim dniu września

26 kwietnia 2024 r.  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).

7. 

Zakończenie zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych  w klasach (semestrach)  

programowo najwyższych  liceów ogólnokształcących dla  dorosłych, w których zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym  powszednim dniu lutego

5 stycznia 2024 r.  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z  późn. zm.).

8. 

Zakończenie zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych  w branżowych szkołach I  

stopnia, branżowych szkołach II  stopnia, szkołach policealnych  kształcących w zawodach o  rocznym lub dwuletnim okresie  nauczania, liceach  

ogólnokształcących dla  

dorosłych i w szkołach  

podstawowych dla dorosłych,  w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze rozpoczynają się  w pierwszym powszednim dniu  lutego oraz w szkołach  

policealnych kształcących  w zawodach o półtorarocznym  lub dwuipółletnim okresie  

nauczania, w których zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym  powszednim dniu września

26 stycznia 2024 r.  

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z  późn. zm.).

9. 

Egzamin maturalny 

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.  Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz 

– § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

 

   

szczegółowych warunków i sposobu  przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U.  poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1  sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu  maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

10. 

Egzamin zawodowy 

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej  

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/) 

Podstawa prawna:  

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).

11. 

Zakończenie zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r. 

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z póź., zm.).

12. 

Ferie letnie 

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. 

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,  z późn. zm.).

 

 

Skip to content