Audycja muzyczna

 Audycja muzyczna –„ Barokowe tańce dworskie”.

Uczniowie klas 1-3 w  nowy rok szkolny ruszyli  tanecznym krokiem. Dowiedzieli  się, przy jakiej muzyce bawiono się na dworach włoskich, francuskich i angielskich. Poznali nazwy instrumentów, które zwykły przygrywać do tańca i jakie owe tańce nosiły nazwy. Spróbowali  zatańczyć francuskiego menueta.

10 IX 2021Skip to content