SPORT


Zajęcia sportowe w naszej szkole odbywają się w 2 dobrze wyposażonych salach gimnastycznych. Do dyspozycji mamy również boiska na “ORLIKU”. Uczniowie chętnie korzystają z siłowni oraz stołów do tenisa ustawionych na szkolnych korytarzach. Organizujemy wiele zawodów i turniejów sportowych. Nasze sale gimnastyczne są maksymalnie obłożone zajęciami szkolnymi i pozaszkolnymi do godzin nocnych.


Korzystamy z dotacji  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ministerialny !!!

 Stowarzyszenie UKS-T „Kopernikus” uzyskało dofinansowanie w 2020 roku na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Dotacja w kwocie 8000  złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie wykorzystana na prowadzenie zajęć , których głównym celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.