REKRUTACJA – forma elektroniczna

W dnia 13 marca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym dokumenty związane z rekrutacją do szkoły i przedszkola prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres zsp@krasne.edu.pl
(zdjęcie lub skan dokumentu)

DOKUMENTY DO CELÓW REKRUTACJI