DOKUMENTY SZKOLNE

Statut ZSP w Krasnem
Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem / 01.12.2017 /

Punktowy system oceniania zachowania

Program pracy profilaktyczno-wychowawczej
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSP w Krasnem
Statut Gimnazjum im Jana Pawła II w Krasnem
Regulamin pomocy materialnej
Aneks do regulaminu pomocy materialnej (dotyczy stypendium w kl.4)
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I–III w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach IV–VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem

UBEZPIECZENIE NNW 2018/2019
PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANNW_Szkolne_III_RODO
Aneks_1_Tabela_Uszczerbku
OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU
OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE OWU
Aneks_1_Tabela_Uszczerbku

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE

R O D O

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

PODRĘCZNIKI 2018/2019

kl. 8_SP

kl.7_SP

kl.6_SP

kl.5_SP

kl.4_SP

kl.3_SP

kl.2_SP

kl.1_SP


A R C H I W U M 


UBEZPIECZENIE NNW 2017/2018
OGÓLNE WARNKI U NNW UBEZPIECZENIA 2017
Ubezpieczenie NNW – kwoty
Zgłoszenie szkody NNW – PDF
Tabela uszczerbku NNW Compensa

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY GMINY KRASNE  ( rok szkolny 2017/2018)

Zarządzenie Wójta Gminy Krasne z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne na rok szkolny 2018/2019.
REKRUTACJA – ZAŁĄCZNIK


A R C H I W U M

ROK SZKOLNY 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Dni wolne 2016/2017
Wychowawstwa 2016/2017
Szkolny Program Wychowawczy 2016/2017
Plan Pracy Profilaktycznej 2016/2017
Zasady korzystania z podręczników
Plan zajęć pozalekcyjnych 2016/2017
Regulamin pomocy materialnej dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych ZSP w Krasnem

REKRUTACJA 2017 – FORMMULARZE PDF

REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
PODANIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA –  DLA DZIECI Z GMINY KRASNE
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE KRASNEGO
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA –  DLA DZIECI SPOZA GMINY KRASNE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – DLA DZIECI SPOZA  KRASNEGO

ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY GMINY KRASNE

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017 WÓJTA GMINY KRASNE Z DNIA 27 LUTEGO  2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZARZĄDZENIA 0050.14.2017 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZARZĄDZENIA 0050.14.2017 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KRASNE 

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE
Stypendium Wójta Gminy Krasne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
dla uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum

UBEZPIECZENIE

Ogólne warunki ubezpieczenia NW
Tabela oceny uszczerbku 
Tabela środków specjalnych 
Zgłoszenie szkody