SAMORZĄD UCZNIOWSKI

MAMY SAMORZĄD

23 września 2019 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wydano 151 kart do głosowania.

Spośród 6 kandydatów, największą liczbę głosów otrzymali:

Hubert Łapa – przewodniczący  79 głosów

Wiktoria Ślęzak – zastępca przewodniczącego  58 głosów

Jakub Jaworski- skarbnik/sekretarz   54 głosy

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.