Światełko Pamięci

Uczniowie ZSP w Krasnem dołączyli do akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” to zbiórkabiałych i czerwonych zniczy, które trafią do Polaków zza wschodniej granicy z myślą o polskich grobach na największych lwowskich nekropoliach,

ale też cmentarzach w małych miejscowościach obwodu lwowskiego. Akcja koordynowana jest przez Telewizję Rzeszów.
Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu i Koła Caritas
udali się również na rzeszowski Cmentarz Pobitno. Posprzątali mogiły żołnierzy oraz zapalili na nich znicze. Odwiedzili też Cmentarz Parafialny w Krasnem aby tam zapalić znicze i postawić kwiaty na nagrobku Jana Mazarakiego, uczestnika Powstania styczniowego oraz zapomnianych grobach. Był to niewątpliwie czas zadumy i refleksji, wspomnienia tych, których już z nami nie ma.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję.