WYWIADÓWKA

Szanowni Państwo !
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 12 września o godzinie 17:00.
W programie spotkania:

-Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły
-Kalendarz roku szkolnego
-Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi PSO z poszczególnych przedmiotów
-Wybór klasowej Rady Rodziców
-Informacje na temat punktowego systemu oceniania zachowania
-Oferta zajęć dodatkowych w ramach projektu Szkoła przyszłości
-Wznowienie programów Owoce w szkole, Szklanka mleka
-Zasady odpłatności za obiady
-Prezentacja oferty zajęć dodatkowych (hol gimnazjum)
-Sprawy różne