”Światełko pamięci”

Wolontariusze ze szkolnego Koła Wolontariatu tuż przed Świętem Zmarłych zorganizowali w szkole zbiórkę zniczy pod hasłem ”Światełko pamięci”. Spotkała się ona z dużym odzewem wśród naszych uczniów.

W związku z tym 29 października 2018r. udali się z p. Jolantą Ciupak i z p. Janem Olechem na rzeszowski Cmentarz Pobitno. Posprzątali mogiły żołnierzy oraz zapalili na nich znicze, nie zapomnieli również o grobach opuszczonych. Natomiast  31 października odwiedzili Cmentarz Parafialny w Krasnem aby tam zapalić znicze i postawić kwiaty na nagrobku Jana Mazarakiego, uczestnika Powstania styczniowego oraz zapomnianych grobach. Był to niewątpliwie czas zadumy i refleksji, wspomnienia tych, których już z nami nie ma.

Na kraśnieński cmentarz wybrali się również członkowie Kółka regionalno – historycznego, by zapalić znicze na mogiłach lokalnych bohaterów.