Ogólnopolski Dzień Tornistra

Akcja edukacyjna – październik miesiącem ważenia tornistrów.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która rozpoczęła się 1 października 2018r. jako projekt pod nazwą „Miesiąc ważenia tornistrów”. W naszej szkole także zorganizowano akcję ważenia tornistrów.

Średnia waga tornistra w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej to 3,97 kg; w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej to 4,66 kg; w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej i klas III gimnazjum to 5,52 kg.
Przeprowadzono rozmowy z uczniami na temat przeciążania tornistrów; wychowawcy przeprowadzili także pogadanki na temat edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.