Akcja – segregacja

 „Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej”
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w  25. akcję „Sprzątanie świata – Polska 2018″. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało:  „Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej”. Najpierw została przeprowadzona szkolna  kampania plakatowa. Uczniowie wykonali plakaty,  które zachęcały do właściwego postępowania z odpadami i zadbania o środowisko naturalne. Następnie w dniu 17 września uczniowie klas IV-VIII pod opieką pani Jolanty Ciupak posprzątali teren wokół szkoły. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, otrzymali rękawiczki oraz worki foliowe. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Śmieci niestety nie  brakowało. Rezultatem przedsięwzięcia było zebranie 10 worków z odpadami. Nasza okolica zabłysnęła czystością. Oby na jak najdłużej!