PROGRAMY  MINISTERIALNE

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem od wielu lat działa UKST Kopernikus. Swoją działalnością obejmuje uczniów różnych grup wiekowych od klas najmłodszych do klas gimnazjalnych.

Zgodnie z zapisami statutu prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, takie jak: nauka i doskonalenie pływania, rajdy piesze i rowerowe a także liczne wyjazdy sportowo-turystyczne.

W roku szkolnym 2016/2017 Stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie 10000 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Została ona przeznaczona na prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu  „Klub 2017” oraz zakup sprzętu sportowego dla uczniów naszej szkoły. Jest on wykorzystywany zarówno  na zajęciach dodatkowych, jak i podczas lekcji wychowania fizycznego. Dzięki temu uczniowie chętniej i w większej liczbie biorą udział w zajęciach ruchowych. Uczniowie biorący udział w tym programie reprezentowali naszą szkołę w zawodach w mini piłce siatkowej zajmując czołowe miejsca w powiecie.

Sukces osiągnęliśmy również w obecnym roku szkolnym 2017/2018. Po złożeniu wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych otrzymaliśmy kwotę 10000 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.           W związku z tym w naszej szkole od 1 lutego 2018 roku prowadzone były zajęcia,  których głównym celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy.

Otrzymaliśmy również dotację na realizację drugiego programu ministerialnego pod nazwą  „Klub 2018”. Jego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc). Środki w wysokości 15000 złotych przeznaczone zostały na prowadzenie zajęć od 1 kwietnia 2018 roku oraz zakup sprzętu sportowego. Na uwagę zasługuje również to, że dzieci korzystające z zajęć prowadzonych w ramach Klub 2018 i reprezentujące szkołę w zawodach sportowych  zajęły II miejsce w powiecie rzeszowskim w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców  oraz I miejsce w powiecie  rzeszowskim w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców (czerwiec 2018).

Wznowienie zajęć z programu „Klub 2018” i zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nastąpi w nowym roku szkolnym 2018/2019.