Gminny Konkurs Plastyczny „Sprzęt bojowy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP”

Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego “Sprzęt bojowy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP”  jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-8. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną lub przestrzenną ukazującą wybrany sprzęt bojowy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, pod uwagę będą brane prace konkursowe w dwóch kategoriach:

  • uczniowie klas: 4-5 – prace plastyczne indywidualne,
  • uczniowie klas: 6-8 – prace przestrzenne wykonane indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach,

Prace plastyczne: format pracy A3, technika dowolna płaska: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż (z wykluczeniem materiałów nietrwałych).

Prace przestrzenne: wielkość pracy i materiały dowolne (np. materiały wtórne połączone trwale klejem, pomalowane w odpowiednich barwach).

Z przodu pracy należy umieścić wydrukowaną nazwę sprzętu, np.: Czołg Leopard 2, z tyłu pracy należy umieścić metryczkę i zgodę rodzica (załączniki 1,2).

Poniżej przykładowe rodzaje sprzętu bojowego oraz link do strony (link należy skopiować i wkleić w przeglądarkę):

  • Czołgi: Leopard 2, M1 Abrams, Czołg K2, Czołg PT-91 Twardy
  • Kołowe transportery opancerzone: KTO Rosomak, BWP Borsuk, BWP-1
  • Sprzęt artyleryjski: M120 Rak, 2S1 Goździk, AHS Krab, WR-40 Langusta, M142 HIMARS
  • Uzbrojenie przeciwlotnicze: Hibneryt, ZSU 23-4, ZPZR Narew, SPZR Poprad

Link:

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_uzbrojenia_i_sprz%C4%99tu_bojowego_Wojsk_L%C4%85dowych

Termin dostarczania prac jest do 13 maja. Szczegółowe informacje u nauczyciela plastyki.

Regulamin, zgoda i metryczka

Skip to content