Podsumowanie projektu edukacyjnego Maraton Czytania

Od 1 października 2022 r. do 31 maja 2023 r. odbywał się projekt edukacyjny „Maraton Czytania” zorganizowany przez bibliotekę szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Jego celem było: promowanie czytelnictwa, rozwijanie nawyku regularnego czytania oraz poszerzanie horyzontów i rozbudzanie motywacji.

Zadaniem uczniów było przeczytanie minimum 1 dowolnej książki w miesiącu i uzupełnienie do niej Karty recenzji.

W Maratonie wzięło udział 32 osoby, które łącznie oddały 136 Kart recenzji:

– klasy pierwsze – 5 osób i 10 Kart recenzji,

– klasy drugie – 8 osób i 22 Karty recenzji,

– klasy trzecie – 8 osób i 77 Kart recenzji,

– klasy czwarte – 6 osób i 12 Kart recenzji,

– klasy piąte – 5 osób i 15 Kart recenzji.

Według regulaminu:

– za przeczytanie minimum 3 książek i oddanie do nich Kart recenzji uczniowie otrzymują punkty z zachowania – zapis ten dotyczy 12 osób (klasy 1-3: Julia Panek kl. 1b, Szpyrka Sara kl. 2c, Pieszko Wiktoria kl. 2c, Stachów Helena kl. 2c, Aleksandra Żurawska kl. 3a, Magdalena Bryła kl. 3a, Tymoteusz Szyrka kl. 3a, Ewa Borowiec kl. 3a, Liliana Dudek kl. 3b, Emilia Wyka kl. 3b, Zuzanna Ziaja kl. 3b oraz klasy 4-8: Panek Jakub kl. 4b, Nowacka Aleksandra kl. 4c, Madejek Natan kl. 5c, Wisz Liliana kl. 5c);

– za przeczytanie minimum 5 książek i oddanie do nich Kart recenzji uczniowie otrzymują dyplom – zapis ten dotyczy 6 osób (klasy 1-3: Julia Panek kl. 1b, Pieszko Wiktoria kl. 2c, Aleksandra Żurawska kl. 3a, Magdalena Bryła kl. 3a, Tymoteusz Szpyrka kl. 3a, Ewa Borowiec kl. 3a, Emilia Wyka kl. 3b, Zuzanna Ziaja kl. 3b  oraz klasy 4-8: Jakub Panek kl. 4b, Wisz Liliana kl. 5c);

– uczniowie, którzy przeczytają najwięcej książek otrzymują upominki – zapis ten dotyczy 4 osób (klasy 1-3: Aleksandra Żurawska kl. 3a – 32 Karty recenzji, Ewa Borowiec kl. 3a – 11 Kart recenzji, Zuzanna Ziaja kl. 3b – 10 Kart recenzji, Pieszko Wiktoria kl. 2c – 10 Kart recenzji oraz klasy 4-8: Wisz Liliana kl. 5c – 8 Kart recenzji).

Rekordzistką została Aleksandra Żurawska z kl. 3a, która oddała 32 Karty recenzji.

Gratulujemy zwycięzcom 🙂

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej projekt: Prezentacja multimedialna

Skip to content