Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Tuliszkowski talent show” Za-chwyceni książką! organizowanym przez firmę Books z Żychlina (Księgarnia Tuliszków).

Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz doskonalenie umiejętności artystycznych w dziedzinie muzyki, plastyki i języka polskiego, a także promowanie młodych talentów oraz wzmocnienie przez dzieci i młodzież poczucia własnej wartości.

Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu do organizatora pracy, w której uczestnik – uczeń szkoły podstawowej, wykaże się swoim talentem w jednej z trzech poniższych kategorii, a tematyka pracy będzie związana z motywem przewodnim konkursu:

„Za-chwyceni książką! Zachwyciła Cię ostatnio jakaś książka? Zachwyć i nas! I chwyć książki z Księgarni Tuliszków! Stwórz dzieło: wiersz, opowiadanie, utwór muzyczny, komiks, pracę plastyczną na temat Twojej ulubionej książki”.

Kategorie:

  1. a) praca plastyczna – wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie, zeskanowana lub sfotografowana,
  2. b) utwór muzyczny – oryginalny, stworzony od podstaw tekst i muzyka, praca zapisana w formie pliku filmowego lub dźwiękowego,
  3. c) wiersz lub opowiadanie – oryginalny, stworzony od podstaw tekst, o objętości maksymalnie 3600 znaków ze spacjami.

Prace i zgodę na udział należy dostarczać do biblioteki szkolnej. My przesyłamy zgłoszenie ucznia do konkursu do organizatora. Prace należy przesyłać w formie pliku audio, audio video, pliku graficznego na adres mailowy: biblioteka.zsp.krasne@gmail.com. Dopuszczalne formaty: avi, mp4, mp3, doc, pdf, jpg, png (skan lub zdjęcie). Maksymalny rozmiar w przypadku przesyłanego na pocztę e-mail pliku to 20 MB, w przypadku plików większych rozmiarów przesłanie możliwe jest przez platformę wetransfer. W temacie maila należy wskazać kategorię, w jakiej została wykonana praca: praca plastyczna, praca muzyczna, praca tekstowa.

Termin nadsyłania prac konkursowych trwa od 20.03.2023 r. do 28.04.2023 r.

12.05.2023 r. lista osób i szkół nagrodzonych w poszczególnych kategoriach pojawi się na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym organizatora.

Warunkiem udziału w konkursie jest udostępnienie pracy konkursowej na profilu FB placówki będącej uczestnikiem konkursu wraz z oznaczeniem profilu FB organizatora konkursu.

Pozostałe ważne kryteria formalne przesyłanych prac:

  1. a) nie może zawierać wizerunków, danych osobowych ani utworów lub ich elementów, które stanowią przedmiot praw osób trzecich (wyjątek stanowi sytuacja, w której Uczestnik w konkursie i Opiekun konkursu z ramienia reprezentowanej placówki posiadają zgody opiekunów prawnych uczniów na ich udział w konkursie i publikację ich wizerunku. Wówczas organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania uczestnika konkursu do przekazania ww. zgód),
  2. b) praca nie mogła być nagradzana w innym konkursie.

Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac do udziału w konkursie.

Organizator może zwrócić się do uczestnika z prośbą o przesłanie oryginalnej pracy na adres jego siedziby. W takiej sytuacji organizator skontaktuje się indywidualnie z wybranymi uczestnikami. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

Nagrodami są bony do wydania na dowolne książki z całej oferty sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl:

  1. a) w kategorii praca plastyczna: nagroda dla placówki, którą reprezentuje uczestnik – bon o wartości 500 zł oraz nagroda indywidualna dla ucznia – autora pracy – bon o wartości 300 zł,
  2. b) w kategorii utwór muzyczny: nagroda dla placówki, którą reprezentuje uczestnik – bon o wartości 500 zł oraz nagroda indywidualna dla ucznia – autora pracy – bon o wartości 300 zł,
  3. c) w kategorii wiersz lub opowiadanie: nagroda dla placówki, którą reprezentuje uczestnik – bon o wartości 500 zł oraz nagroda indywidualna dla ucznia – autora pracy – bon o wartości 300 zł.

Termin realizacji bonów upływa 30.09.2023 r.

Wysyłka towarów otrzymanych na podstawie realizacji bonów nastąpi na koszt organizatora pod adresy wskazane przez laureatów – uczniów w przypadku nagród dla uczestników i opiekunów w przypadku nagród dla placówek.

Skip to content