Konkurs plastyczny “Mój ulubiony bohater z książki”

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater z książki” zorganizowanym przez Filię nr 9 w Rzeszowie.

  1. Celem konkursu jest: promowanie czytelnictwa wśród dzieci, zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, rozbudzanie wyobraźni, zachęcenie dzieci do kreatywności i oryginalności myślenia.
  2. Konkurs odbywa się w dniach od 9 maja do 30 maja 2022 r. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania konkursu.
  3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 5-12 lat. Uczestnicy przystępują do konkursu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Zadaniem uczestnika jest zilustrowanie ulubionego bohatera z książki. Każdy Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie, dowolną techniką na papierze formatu A4. Prace powinny być pomysłami własnymi, indywidualnymi.
  5. Na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną Kartę zgłoszeniową.
  6. Prace plastyczne należy składać w bibliotece szkolnej do 25 maja, po tym terminie prace zostaną przez nas przekazane do Filii nr 9.
  7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 31 maja 2022 r.
  8. Nagrody zostaną przydzielone w dwóch kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat.
  9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl 1 czerwca 2022 r.

Regulamin konkursu i Karta Zgłoszeniowa dostępne są tutaj: http://www.wimbp.rzeszow.pl/konkursy/

Skip to content