Żegnamy Cię z bólem …

Szanowny Panie Dyrektorze!

Przybyliśmy tak licznie, aby towarzyszyć Ci w ostatniej drodze. Znamy Cię i pamiętamy jako inicjatora i budowniczego Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Krasnem, którą jako Dyrektor otwierałeś w 1972 roku. Niestety nie doczekałeś Jubileuszu 50-lecia . który będziemy obchodzić w przyszłym, 2022 roku .

Wdzięczną pamięcią obejmują Cię całe pokolenia Twoich uczniów i wielu spośród nauczycieli, których za swojej kadencji przyjmowałeś do pracy i byłeś ich prawdziwym mentorem.

Byłeś wspaniałym Człowiekiem – takiego zachowamy Cię w naszych sercach i wspomnieniach. Ale czy wiemy, że mieliśmy zaszczyt obcować z prawdziwym bohaterem? Co wiemy o Twojej przeszłości?



Marian Polewczak urodził się w roku 1935 w Bliziance , wsi położonej koło Niebylca. Tam ukończył szkołę podstawową.  Dzięki zapobiegliwości swojej matki w roku szkolnym 1949/1950 został uczniem Państwowego Liceum Pedagogicznego w  Rzeszowie, ale nie zdołał zdać matury, bo będąc w III klasie zaangażował się w działalność opozycyjną, przeciwstawiając się czynnie reżimowi komunistycznemu. Za przynależność do konspiracyjnej organizacji „Filomaci”, która sprzeciwiała się sowietyzacji Polski i szkoły oraz dążyła do ujawnienia prawdy historycznej, został aresztowany 22 III 1953 roku przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie i osadzony w więzieniu. Po brutalnym śledztwie 18 maja zapadł wyrok pozbawienia wolności na 2 lata.

Młodego, osiemnastoletniego wówczas Mariana Polewczaka, jako więźnia politycznego wywieziono do miejscowości Laskowice w województwie wrocławskim, a następnie jako ”bardzo krnąbrnego wroga ludu” skierowano do pracy w kopalni węgla kamiennego w Milowicach na Górnym Śląsku. 21 VI 1954 roku po odbyciu kary opuścił Obóz Pracy Więźniów Politycznych i powrócił do rodzinnej wsi.

Przez 2 lata bezskutecznie szukał pracy, nie mógł także dokończyć liceum i zdać matury.

Dopiero w 1957 roku znalazł zatrudnienie we wsi Dydnia w powiecie brzozowskim, gdzie pracował jako nauczyciel niekwalifikowany, za pensję, która nie pozwalała na elementarną egzystencję. W tym też roku zdał maturę i uzyskał niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Uzupełniał je przez następne lata: w 1967 roku ukończył Studium Nauczycielskie, w 1976 Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, a w 1981 studia podyplomowe.

Przez wiele lat był dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Krasnem. Był znanym w środowisku działaczem sportowym, społecznikiem i historykiem z zamiłowania, którego pasją było zgłębianie historii naszej Małej Ojczyzny-Krasnego .

Po odejściu na emeryturę  w wieku 65 lat nadal działał w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddziale Rzeszowskim Związku Więźniów Politycznych i Podkarpackiej Radzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Panie Dyrektorze! Żegnamy Cię z bólem .

Dziękujemy Ci, że żyłeś wśród nas.

Łączymy się w smutku z Twoją córką Agatą, zięciem i wnukami.


Skip to content