Rekrutacja – klasa 1

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do klas pierwszych zostali zakwalifikowani do przyjęcia. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana do publicznej wiadomości  w gablocie obok sekretariatu.


Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy 1 należy  składać od 19-28.04.2021 r.

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA
WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I


Zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej w Krasnem

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem informuje, że
 od 1 marca 2021 r. rozpoczynają  się zapisy
do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
.

Zapisy do świetlicy szkolnej od 1.03.2021 – 31.03.2021 r.


Druk zgłoszenia dziecka można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub wysłać skan na adres: zsp@krasne.edu.pl

-dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie – wypełnić należy  pierwszą stronę,

-dla kandydatów  spoza obwodu – obie strony wniosku.

Załączniki:

WNIOSEK

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KRASNE

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Skip to content