KLASY I-III

Szanowni Państwo !

W związku z długo wyczekiwanym powrotem uczniów klas I-III do nauki w formie stacjonarnej, od poniedziałku, 18 stycznia 2021 roku,

proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN na temat warunków funkcjonowania szkół. W naszej placówce obowiązują przyjęte na początku roku szkolnego wytyczne i regulaminy.
Dodatkowo proszę o stosowanie się do następujących regulacji:
– Wprowadzamy zakaz wchodzenia Rodziców do budynku, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (dziecko o specjalnych potrzebach)prosimy o odprowadzanie dzieci pod drzwi/bramki wejściowe.  Prosimy o korzystanie z wideofonu  !
– Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin, w przypadku rozpoczynania zajęć od 1. godziny lekcyjnej dokonujemy przesunięć: klasy I przychodzą na 7:50, klasy II na 8:00, a klasy III na godzinę 8:10. Zależny nam na uniknięciu zatorów przy wejściu do szkoły i w szatniach.
– Klasy przebywają w stałych klasopracowniach.
– Przerwy regulowane są przez nauczycieli wychowawców. Dzieci nie kontaktują się między klasami.
– Podczas przerw i w przestrzeniach wspólnych obowiązują maseczki.
– Świetlica szkolna funkcjonuje w dotychczasowych godzinach pracy.
– Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk- obowiązują dotychczasowe zasady zachowania dystansu społecznego i higieny.

Do zobaczenia w poniedziałek !  


WYTYCZNE MEN …

Skip to content