Komiks – NPC

Kolejne zadanie Narodowego Programu Czytelnictwa zrealizowane.

W grudniu 2016 roku wszystkie klasy gimnazjum przystąpiły do realizacji projektu edukacyjnego, którego tematem był komiks wykonany na bazie tekstu literackiego z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej.

Celem projektu było zapoznanie z formą książki, jaką jest komiks, a następnie zredagowanie krótkiego tekstu do rysunków na podstawie fabuły wybranej książki.

Planowanym efektem miała być umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego i zwięzłego opowiadania fabuły, kształtowanie aktywnych postaw czytelniczych i rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów, a także umiejętność współpracy w grupie.

Wszystkie klasy wywiązały się z zadania i na dużych formatach wykonały komiksy do wybranych tekstów literackich.

Formą prezentacji komiksów była wystawa na ścianach korytarzy szkolnych.


Skip to content