ZAPYTANIA OFERTOWE


23.08.2017

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego   na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie 05.09.2017 r. – 30.06.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Krasne 742, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel./fax  (017) 8555224, e‑mail: zsp@krasne.edu.pl: uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

 Wybrano ofertę firmy:

Handel obwoźny Łukasz Krzanicki

36-007 Krasne 563B

 

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


25.07.2017

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem zaprasza
do składania ofert na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie 04.09.2017 r. – 30.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – sklepik /PDF/


06.12.2016

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia  na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej. Szczegóły w dokumentach poniżej – format PDF.

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE

KOSZTORYS OFERTOWY