KALENDARZ

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019r. Msza święta Uroczyste spotkanie  z uczniami i rodzicami (oddzielnie dla klas 5-8 i 1-4)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r. Dni wolne od zajęć
3. Ferie zimowe 13– 26 stycznia 2020 r. Dni wolne od zajęć
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia  2020 r. Dni wolne od zajęć
5. Egzamin ósmoklasisty -język polski
-matematyka
-język angielski
21-23.04.2020r.   Dodatkowy dzień wolny na egzamin z języka angielskiego
6. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. Spotkanie z uczniami
Rozdanie świadectw
7. Wakacje 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r. Dni wolne od zajęć
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8 dni dla SP) 23.04.2019r. egzamin ósmoklasisty, część językowa
02-03.01.2020r.
22.05.2020r.
12.06.2020r.
24.-25.06.2020r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
9. Dni ustawowo wolne 01.11.2019r.(piątek)
11.11.2019r.(poniedziałek)
01.01.2020r. Nowy Rok r.(środa)
06.01.2020r.(poniedziałek)
01.05.2020r.(piątek)
11.06.2020r.  Boże Ciało
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych