INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacje  pedagogiczne w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Krasnem

 Oprócz codziennej zwykłej nauki w naszej szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. To pomaga ubarwić rzeczywistość szkolną i nadaje jej nowy wymiar.


Innowacje na rok szkolny 2017/2018


Innowacja pedagogiczna „Z matematyką w świat”.

Autor: Joanna Dziedzińska – nauczycielka matematyki.

Termin realizacji: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Cel główny – rozwijanie zdolności  i  zainteresowań matematycznych  użytecznych w różnych dziedzinach  wiedzy oraz sytuacjach praktycznych.

Program zakłada atrakcyjność zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ma pokazać, że komputer i Internet to przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów matematycznych, a także źródło wiedzy o otaczającym nas świecie. Innowacyjność programu polega też na prowadzeniu różnorodnych zajęć praktycznych, wyjść w teren, rozwiązywaniu łamigłówek i wykorzystaniu gier edukacyjnych oraz programów komputerowych i ciekawych filmów.

 W  roku szkolnym 2016/2017 realizowane były  następujące innowacje:


„Bądź z natury ekologiem. Poznaj przyrodę przez badanie i działanie”– innowacja programowa, realizowana z uczniami klas VI.

Autor: Jolanta Ciupak- nauczycielka przyrody.

Z codziennych obserwacji wynika, że uczniowie coraz częściej nie potrafią wykorzystać zdobytej wiedzy w praktyce. Proponowana innowacja pozwoli uczniom wykazać własną inicjatywę, zaangażowanie, systematyczność, umiejętność wykorzystania literatury, pracy w grupie, prowadzenia obserwacji i wywiadów. Dzięki tej innowacji uczniowie będą mogli zdobyte w czasie lekcji wiadomości wykorzystać do poszerzenia własnych horyzontów i zaspokojenia ciekawości.

Zagadnienia:

1. Ocena stanu środowiska mojej miejscowości- uczniowie będą mieć za zadanie ocenić stan powietrza atmosferycznego, wody i gleby w Krasnem w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę, dostępną literaturę i własne obserwacje.
2. Liczenie bocianów w Krasnem- dzieci policzą gniazda i bociany znajdujące się na terenie miejscowości.
3. Akcja „Nie wypalaj traw”- uczniowie opracują ulotki dotyczące zagrożeń, jakie niesie wypalanie traw, które później rozniosą mieszkańcom wsi.


„ORTOGRAFIA NA RÓŻNE OKAZJE”

Autor: Elżbieta Zakorczmenna – nauczycielka języka polskiego.


„TU MIESZKAM I ŻYJĘ-MOJE KORZENIE

Autor: Krystyna Ponulak – nauczycielka języka polskiego i historii.


„NAUKA GRY NA FLAŻOLECIE JAKO WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI PRAKTYCZNYCH, POZNAWCZYCH I SPOŁECZNYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH”

Autor: Dorota Kurecka-Wójcik – nauczanie wczesnoszkolne