DYREKCJA ZSP

Marek Frączek – Dyrektor ZSP w Krasnem

dyr_zsp

przyjmuje strony:
(prosimy o kontakt telefoniczny)

Magdalena Kluz -Międlar – Wicedyrektor ZSP  W Krasnem

dyr_zs_2
przyjmuje strony:
(prosimy o kontakt telefoniczny)

Małgorzata Wilk – Wicedyrektor ZSP w Krasnem ds. przedszkola

dyr_p
przyjmuje strony:
wtorek 7.30 – 13.00
czwartek 12.30 – 16.30