FESTIWAL KARTEK

“MERRY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR”
FESTIWAL KARTEK
BOŻONARODZENIOWO-NOWOROCZNYCH
ORAZ PORTRETÓW ANIOŁKÓW


REGULAMIN – PDF

CEL FESTIWALU
-Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
-Rozwijanie wrażliwości artystycznej i językowej
-Prezentacja i popularyzacja talentów artystycznych i językowych
-Integracja środowiska szkolno-przedszkolnego


WARUNKI
-KARTKA BOŻONARODZENIOWO-NOWOROCZNA Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM – GRUPY “0”ABC PRZEDSZKOLE oraz KLASY 3-4 SP
-PORTRET ANIOŁKA- GRUPA 5-LATKI PRZEDSZKOLE oraz KLASY 1-2 SP


FORMA PRACY
-Kartki należy wykonać z papieru technicznego A4 (złożone na pół), życzenia wpisane/wydrukowane i wklejone, imię, nazwisko i klasa/ grupa należy wpisać na ostatniej stronie kartki. Dowolna technika.
-Portrety Aniołków w formacie A4, na papierze technicznym, z napisem w języku angielskim CHRISTMAS ANGEL. Imię, nazwisko i klasa/grupa należy wpisać na drugiej stronie. Dowolna technika.

TERMINY SKŁADANIA PRAC
– KLASY 1-2 oraz 3-4 SP do 10 grudnia 2020r. w Szkole
– GRUPY “0” ABC PRZEDSZKOLE do 21 grudnia 2020r. w Przedszkolu

WYRÓŻNIONE PRACE ZOSTANĄ UMIESZCZONE W GALERII PRAC ŚWIĄTECZNYCH NA STRONACH GMINNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASNEM !!!


Ponieważ wyróżnione prace uczniów zostaną wyeksponowane na stronie internetowej szkoły, to przystępując do konkursu, autorzy prac automatycznie wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz prac.

LICZY SIĘ…
-POMYSŁOWOŚĆ
-ZAANGAŻOWANIE
-INDYWIDUALNOŚĆ
-NAWIĄZANIE DO TRADYCJI
-ESTETYKA WYKONANIA

ORGANIZATOR FESTIWALU – GMINNE PRZEDSZKOLE ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNEM

                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!