14 października

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje w tym dniu zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o  telefoniczne zgłoszenia potrzeby opieki świetlicowej dla   dzieci do sekretariatu szkoły ,do 12 października(poniedziałek).