COVID 19 – aktualizacja

KOMUNIKAT – AKTUALIZACJA

W związku z oficjalnie potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-COV-2 u dwójki z naszych pracowników informujemy (po uzgodnieniu z SANEPID-em), że nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zawieszenia jakichkolwiek zajęć w naszej placówce.

Osoby zakażone ostatni kontakt ze szkołą miały odpowiednio w dniach 7(poniedziałek) i 10(czwartek) września, a następnie przebywały na zwolnieniu lekarskim w izolacji.

Prosimy o obserwowanie swojego stanu zdrowia i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS oraz regulaminu szkolnego dotyczącego COVID-19, w razie niepokojących objawów o kontakt z lekarzem.

Dyrekcja ZSP w Krasnem