Requiem dla Księdza Proboszcza

(Pożegnanie Księdza Proboszcza)


            Kiedy 10 lat temu rozpoczynał w parafii Krasne swoją posługę duszpasterską, a także pracę dydaktyczno-wychowawczą w miejscowej szkole, nikt nie przypuszczał, że zostanie ona tak nagle i niespodziewanie przerwana.
            Szybko zjednał nauczycieli swoją życzliwością, pogodą ducha i optymizmem. Dla uczniów był skarbnicą wiedzy i autorytetem. Troszczył się o ich rozwój duchowy, przygotowywał do przyjmowania Sakramentów.
Wychodząc 2 września po lekcjach ze szkoły, powiedział tradycyjnie: Do widzenia, Szczęść Boże.

Ksiądz – poeta Jan Twardowski napisał:
Odszedłeś cicho, bez pożegnania,
Tak, jakbyś nie chciał swym odejściem smucić.
Tak, jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Nie wrócił. Zostały po Nim wspomnienia i pustka, którą tak trudno będzie wypełnić.
Dla uczniów i nauczycieli ZSP w Krasnem Jego śmierć  jest wielką tragedią. Nadeszła tak nagle, niespodziewanie i przedwcześnie.
Żegnamy Go, zapewniając o naszej pamięci i modlitwach.
Niech spoczywa w pokoju!

Dyrektor oraz społeczność ZSP w Krasnem