“Marry had a little Lamb”

W okresie zdalnego nauczania uczniowie klasy 4a i 4b dokonali nagrania utworu instrumentalnego pt. “Marry had a little Lamb”. Zapraszamy do posłuchania:


LINK 1

W tym samym czasie niektórzy uczniowie klas siódmych nagrali piosenkę pt.”Rap na długiej przerwie”. Posłuchajcie:
LINK 2