Rocznica Konstytucji 3 Maja

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja w Polsce obchodzone jest Święto Narodowe, upamiętniające uchwalenie w 1791 r. Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Dokument ten był pierwszą Konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie.

Dzień Konstytucji ustanowiono w 1919 roku. W czasie II wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej obchodzenie dnia 3 Maja było zabronione.

30 lat temu, 6 kwietnia 1990 r., Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, którego kolejną rocznicę obchodzimy w tym roku.


fot. Kancelaria Sejmu