NAUCZANIE ZDALNE – LIBRUS

Wszyscy uczniowie i rodzice ZSP w Krasnem posiadają dostęp do dziennika LIBRUS SYNERGIA – na jego zasobach prowadzimy nauczanie zdalne.

Konieczność wygenerowania nowych danych dostępowych do dziennika prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres admin@krasne.edu.pl