Rodzice! Uczniowie!


Drodzy Rodzice !

Prosimy o zachęcenie dzieci do wykorzystania przerwy w zajęciach do samodzielnej nauki. Pomocne materiały znajdą Państwo na stronach MEN https://epodreczniki.pl/.

Dla klas młodszych TVP ABC uruchomiło 5 godzinne pasmo edukacyjne, dla uczniów starszych TVP Kultura blok programowy z ekranizacjami lektur i innymi wartościowymi pozycjami edukacyjnymi.

Nauczyciele zostali zobowiązani do przesłania materiałów, linków do ćwiczeń przez platformę LIBRUS.

Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronach szkoły i poczcie elektronicznej !


Drodzy Uczniowie !

Nie traktujcie przerwy w nauce jako kolejnych ferii ! Prosimy o pozostanie w domach, unikanie miejsc publicznych, zgromadzeń, wyjazdów do centrów handlowych!

Wykorzystajcie czas przebywania w domach na przeczytanie lektury, obejrzenie wartościowego filmu, czy ekranizacji lektury! Sięgnijcie po materiały edukacyjne dostępne w Internecie, m.in. na platformie MEN https://epodreczniki.pl/.

Wasi nauczyciele przez platformę LIBRUS prześlą Wam linki do ćwiczeń, związanych z realizowanym programem z poszczególnych przedmiotów.

WSZYSCY PAMIĘTAJMY O ZASADACH HIGIENY, MYCIU RĄK I PRZESTRZEGANIU CZYSTOŚCI, ORAZ UNIKANIU ZBĘDNYCH KONTAKTÓW !

Dyrekcja  ZSP w Krasnem