Wierzenia Słowian

W poniedziałek, 2 marca, uczniowie klas czwartych i piątych mieli okazję znacznie poszerzyć swoją wiedzę nt. wierzeń plemion słowiańskich, o których zajmująco opowiedział pasjonat epoki średniowiecza, twórca rekonstrukcji historycznych i absolwent naszej szkoły pan Mikołaj Kantorowski.

Barwnej opowieści o bogach, obrzędach – niektórych zachowanych do dziś, a nawet demonach, zarówno złośliwych jak i szkodzących naszym przodkom, towarzyszył pokaz przedmiotów związanych z kultem bóstw i postrzeganiem świata we wczesnym średniowieczu.