TYDZIEŃ KULTURY J. POLSKIEGO

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem

17 – 21 lutego 2020r.

“Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych,
którzy ją budowali”.
Janusz Korczak
Cele:

  • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu;
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
  • kształcenie sprawności ortograficznej;
  • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form obchodów Tygodnia Języka Polskiego;
  • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych;
  • prezentacja osiągnięć uczniów.

Adresaci: uczniowie klas IV-VIII

HARMONOGRAM OBCHODÓW
18.02.2020r. – Szkolny konkurs „Łamańce językowe” dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII
(IV edycja)
21.02.2020r. – V Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrzowskie pióro” dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII z terenu gminy Krasne. Wyłonienie Gminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii w dwóch grupach wiekowych.
17-21.02.2020r. – Lekcje języka polskiego:
Klasy IVab:
Temat: Szalony alfabet. (Prace plastyczne w formacie A4 z wybraną literą alfabetu).
Klasy Vabcd:
Temat: Ortografia inaczej.
(Wykonywanie rysunków w formacie A4 przedstawiających wyrazy zawierające trudność ortograficzną).
Klasy VIabc:
Temat: „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – gry i zabawy językowe.
Klasy VIIab:
Temat: Nie taki język straszny… (np.konkurs na klasowego Mistrza Poprawności Językowej).
Klasy VIIIab:
Temat: Z frazeologią za pan brat.(np. Konkurs klasowy “Mistrz Frazeologizmów”; kalambury).