STOŁÓWKA SZKOLNA

WAŻNA INFORMACJA !

DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Termin płatności za obiady:    12-ty  dzień  każdego miesiąca.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności, wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki


W celu sprawdzenia należności za obiady, należy wejść na stronę:
edziecko.dipolpolska.pl  i zalogować się:
login – pesel dziecka,
hasło – imię dziecka pisane z dużej litery,
kliknąć na zakładkę  –  Rozliczenie


Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:
Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne
03 9176 1048 2001 0008 5179 0003
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
Krasne 742
36-007 Krasne
W tytule przelewu prosimy o wpisanie:
obiady za m-c / nazwisko i imię dziecka / klasa
np. obiady październik Kowalski Jan III b