PODZIĘKOWANIA

Podziękowania za pomoc przy organizacji II Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone”

Osobne słowa podziekowania należy skierować do sponsorów II Gminnego Konkursu Recytatorskiego: Instytutu Pamięci Narodowej – za ufundowanie wspaniałych nagród rzeczowych, Państwa Danuty i Ryszarda Czachów – za ofiarowanie atrakcyjnych upominków oraz Państwa Elżbiety i Wiesława Dominów za przekazanie poczęstunku.

Dziękujemy również p. Mariuszowi Koziołkiewiczowi za obsługę muzyczno-informatyczną i przygotowanie wokalistek, p. Ewie Moniak-Różańskiej za wykonanie oprawy plastycznej oraz wszystkim nauczycielom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie swoich podopiecznych do  konkursu.

Słowa uznania należą się również uczennicom prowadzącym finałowe zmagania – Wiktorii Ślęzak i Nikoli Stępień z klasy 8a, a także dzielnej ekipie wolontariuszek z klas 7a i 8a.

Krystyna Ponulak