WYCIECZKA KLASY IIB

WYCIECZKA KLASY IIB – LEGO® EDUCATION

Uczniowie klasy IIb brali udział w nowatorskich zajęciach kreatywnych z robotyki z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education. Zestawy te są doskonałymi narzędziami do rozwijania umiejętności myślenia logicznego, analitycznego, algorytmicznego oraz samodzielności i precyzji.

Poza nauką programowania dają uczniom możliwość rozwoju wyobraźni, zdolności technicznych oraz językowych. Zajęcia takie stwarzają bardziej angażujące środowisko, sprzyjające procesowi edukacyjnemu. Po odbytych warsztatach dzieci uczestniczyły w ciekawych pokazach fizycznych dotyczących fascynujących właściwości dźwięku. Wyjazd spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem wśród dzieci, które na długo zapamiętają nowo nabyte umiejętności.

Marzena Zdeb