Mamy Laureata

Mamy Laureata w konkursie wojewódzkim
4 października 2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbył się finał akcji “Sprzątanie Świata 2019”.

Podczas tej uroczystości zostały wręczone nagrody za wojewódzkie konkursy  o tematyce ekologicznej, organizowane przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP”. Laureatem konkursu na „haiku Sprzątanie Świata 2019” został uczeń klasy 4b – Łukasz Poplewski. Jesteśmy Łukasz z Ciebie bardzo dumni i GRATULUJEMY!!!
J.Ciupak