14 października

Ważna informacja ! Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Prosimy zgłaszać do sekretariatu szkoły potrzeby opieki świetlicowej w tym dniu. Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku, 10 października w sekretariacie szkoły