STOŁÓWKA SZKOLNA

Ważna informacja !
Od nowego roku szkolnego zmianie ulega forma płatności za obiady. Wpłat należ dokonywać do 5-go dnia miesiąca na rachunek bankowy:

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, O/Krasne

03 9176 1048 2001 0008 5179 0003
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu płatności, wszelkie opóźnienia wpłat spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu stołówki !
Płatność za miesiąc wrzesień: 19 dni X 4,00 zł= 76,00 zł