Akcja „Żonkil”

 30 marca 2019 roku Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu  i Samorządu Uczniowskiego  przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krasnem przeprowadzili akcję „Żonkil”.
Akcja ta miała na celu pomoc dla Podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie.
Wolontariusze pod opieką nauczycieli  w Delikatesach Centrum w Krasnem od godziny 9.00 do 17.00 rozdawali żonkile i zbierali wolne datki na rzecz Podopiecznych hospicjum.
Podczas tej akcji zebrano 1901,63 zł. Pieniądze zostały przekazane przelewem bankowym na konto Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to szczytne przedsięwzięcie.