OPIEKA ŚWIETLICOWA

Proszę o zgłaszanie potrzeb opieki świetlicowej 
– w dniach egzaminu ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa)
– w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych  2 oraz 24 maja.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły do środy 10 kwietnia.