W Campusie Naukowym

Wyjazd do Campusu Naukowego

Uczniowie klasy Ib i IIc brali udział w nowatorskich zajęciach kreatywnych z robotyki z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education. Zestawy te są doskonałymi narzędziami do rozwijania umiejętności myślenia logicznego, analitycznego, algorytmicznego oraz samodzielności i precyzji. Poza nauką programowania dają uczniom możliwość rozwoju wyobraźni, zdolności technicznych oraz językowych. Zajęcia takie stwarzają bardziej angażujące środowisko, sprzyjające procesowi edukacyjnemu. Uczniowie odbyli najpierw specjalne przeszkolenie, podczas którego poznali podstawy robotyki. Następnie  samodzielnie skonstruowali robo-zwierzęta, które potrafili zaprogramować i dzięki wykorzystaniu elektronicznego sterowania, wprawić w ruch. Po odbytych warsztatach dzieci zjadły pizzę, a później miały możliwość zrelaksowania się grą w kręgle. Wyjazd spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem wśród dzieci, które na długo zapamiętają nowo nabyte umiejętności.

Marzena Zdeb